Hartedroom lanceert samen met Villa Joep!, ZZF, Energy4All 'De Week van het zieke kind'

Ruim 500.000 gezonde leerlingen zamelen geld in voor ernstig zieke kinderen

donderdag 11 april 2013 Webmaster 343x gelezen

Omdat vele handen licht werk maken heeft Stichting Hartedroom samen met 3 andere stichtingen de krachten gebundeld en de Week van het Zieke Kind in het leven geroepen. Door samen De Week van het Zieke Kind te organiseren, hopen wij landelijk aandacht te trekken voor kinderen in Nederland met een zeldzame, ernstige ziekte. Omdat De Week van het Zieke Kind dit jaar het goede doel is van de nationale Avond4Daagse van KNBLO-NL, hebben wij een grote landelijke actie bedacht.

Passend bij de doelgroep van deze actie (basisschoolleerlingen) hebben de meiden van Djumbo het ambassadeurschap voor deze week op zich genomen. Al het geld dat met De Week van het Zieke Kind wordt ingezameld, wordt onder de vier stichtingen verdeeld.

 

Meehelpen?

Om de boodschap bij individuele scholen en overkoepelende stichtingen goed over te brengen, vragen wij (alle vier de stichtingen) onze achterban ons te helpen bij het benaderen van zoveel mogelijk scholen.Goed mogelijk dus dat ‘jouw’ school al op de hoogte is.De scholen die meedoen aan de Avond4Daagse hebben hiervoor al een datum gekozen. Het enige wat wij van ze vragen is om tijdens deze Avond4Daagse zich in te zetten voor de Week van het Zieke Kind, door kinderen te laten sponsoren voor alle gelopen afstanden.

 

Als een school mee gaat doen ontvangen wij graag de volgende gegevens:

naam van de school,

adres,

naam en mailadres van de contactpersoon van de school

en datum waarop de Avond4daagse wordt gehouden.

Na aanmelding van de school ontvangen zij van ons speciale folders en posters.

 

We hopen dat je ons wilt helpen! Meer informatie kun je vinden op www.deweekvanhetziekekind.nl. Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons via info@deweekvanhetziekekind.nl of info@hartedroom.nl.

Verhalen van Hartkindjes

Nadat zoon Luca was overleden en Julia één jaar was geworden, hadden we nog één wens; een broertje of zusje voor Julia. Toen onze baby nog in de buik zat, zag men wat vocht bij het hartje en het ritme was aan de lage kant. Regelmatig kregen we echo's en het beeld bleef hetzelfde. Er hebben meerdere artsen meegekeken, maar wat men zei was dat ze zonder onze voorgeschiedenis niet direct zouden denken dat er iets met onze baby aan de hand was. Rond de 38ste week werd besloten om te gaan bevallen. Emma werd geboren. Lees meer over Emma en andere verhalen

Hartedroom is een uitgave van Stichting Hartedroom.
© 2018 Stichting Hartedroom - alle rechten voorbehouden.