Mini Symposium kindercardiomyopathie in Utrecht

22 maart aanvang 19.30 uur

donderdag 8 maart 2018 Webmaster 696x gelezen

Ruim 4 jaar geleden sloegen Hartedroom en de Hartstichting de handen ineen om samen meer onderzoek naar kindercardiomyopathie mogelijk te maken. Samen creëerden we een onderzoekspot van 750.000 euro waardoor twee belangrijke projecten gefinancierd konden worden. Op donderdag 22 maart komen de onderzoekers toelichten wat er in die 4 jaar is gedaan en welke conclusies getrokken kunnen worden.

CARS II is de opvolger van het CARS I onderzoek. Net als in CARS I wordt er over langere periode een grote groep cardiomyopathie patiëntjes gevolgd. Kinderen worden in heel Nederland in hun eigen ziekenhuis door hun eigen artsen gezien maar wel op een gestandaardiseerde wijze onderzocht.

 

Naast CARS II financieren we ook onderzoek dat kijkt naar de ontstaansgrond van cardiomyopathie. Meer specifiek de genetische ontstaansgrond van hartspierziekte. Samen met de Hartstichting hebben we een onderzoek mogelijk gemaakt dat door Prof Kampinga en dr Brundel vanuit de Rijksuniversiteit Groningen opgezet is naar zgn chaperone netwerken. Geen eenvoudig onderzoek maar wel reuze belangrijk.

 

Beide teams zijn aanwezig in het Holland Heart House in Utrecht en zullen in begrijpelijke taal hun projecten toelichten. Als je het gratis symposium wilt bijwonen stuur dan een mailtje naar info@hartedroom.nl

 

Verhalen van Hartkindjes

Nadat zoon Luca was overleden en Julia één jaar was geworden, hadden we nog één wens; een broertje of zusje voor Julia. Toen onze baby nog in de buik zat, zag men wat vocht bij het hartje en het ritme was aan de lage kant. Regelmatig kregen we echo's en het beeld bleef hetzelfde. Er hebben meerdere artsen meegekeken, maar wat men zei was dat ze zonder onze voorgeschiedenis niet direct zouden denken dat er iets met onze baby aan de hand was. Rond de 38ste week werd besloten om te gaan bevallen. Emma werd geboren. Lees meer over Emma en andere verhalen

Hartedroom is een uitgave van Stichting Hartedroom.
© 2019 Stichting Hartedroom - alle rechten voorbehouden.